ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

สำหรับครูและบุคลากรอาชีวศึกษาภาครัฐ ข้าราชการและบุคลากรส่วนกลาง


ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ ระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

v
v
v
ระดับตำแหน่ง:
v
v
v

*** โปรดตรวจสอบอีเมล์ให้ถูกต้อง เนื่องจากท่านต้องยืนยันการเปิดใช้งานบัญชีผ่านอีเมล์

ยืนยัน