ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการล่าสุด

  • 28 เม.ย. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์การวิชาชีพในสถานประกอบการ

ดาวน์โหลดรายชื่อ

  • 31 มี.ค. 2565

ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3L9r3Ef

  • 23 ก.ค. 2564

ขั้นตอนการพิมพ์วุฒิบัตรออนไลน์

ดาวน์โหลดวุฒิบัตรจะออกให้กับผู้ผ่านการอบรม หลังจากอบรมอย่างน้อย 15 วัน และมีการรายงานผลการพัฒนาจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรและได้มีอนุมัติรายงานผลเรียบร้อยแล้ว

ศธ 0605-553.pdf
  • 23 ก.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนา โครงการพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รูปแบบออนไลน์


ศธ-0605-116.pdf
  • 2 มี.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์การขอใช้หลักสูตรฯ ปีงปม.64


ประชาสัมพันธ์การขอใช้หลักสูตรฯ ปีงปม.63