ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการล่าสุด

  • 23 ก.ค. 2564

ขั้นตอนการพิมพ์วุฒิบัตรออนไลน์

ดาวน์โหลดวุฒิบัตรจะออกให้กับผู้ผ่านการอบรม หลังจากอบรมอย่างน้อย 15 วัน และมีการรายงานผลการพัฒนาจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรและได้มีอนุมัติรายงานผลเรียบร้อยแล้ว

ศธ 0605-553.pdf
  • 23 ก.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนา โครงการพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รูปแบบออนไลน์


ศธ-0605-116.pdf
  • 2 มี.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์การขอใช้หลักสูตรฯ ปีงปม.64


ประชาสัมพันธ์การขอใช้หลักสูตรฯ ปีงปม.63