ดาวน์โหลดเอกสาร
ระบบฝึกอบรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

# ชื่อเอกสาร วันที่อัพเดทล่าสุด ขนาด (Byte)
1 คู่มือหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 16 มีนาคม 2563 267533 Download
2 ประชาสัมพันธ์การขอใช้หลักสูตรฯ ปีงปม.63 24 กุมภาพันธ์ 2563 11063095 Download