ดาวน์โหลดเอกสาร
ระบบฝึกอบรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

# ชื่อเอกสาร วันที่อัพเดทล่าสุด ขนาด (Byte)
1 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนา โครงการพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รูปแบบออนไลน์ 23 กรกฎาคม 2564 2164441 Download
2 ขั้นตอนการพิมพ์วุฒิบัตรออนไลน์ 23 กรกฎาคม 2564 1019889 Download
3 ประชาสัมพันธ์การขอใช้หลักสูตรฯ ปีงปม.64 02 มีนาคม 2564 2456316 Download
4 ประชาสัมพันธ์การขอใช้หลักสูตรฯ ปีงปม.63 24 กุมภาพันธ์ 2563 11063095 Download