ดาวน์โหลดเอกสาร
ระบบบริหารจัดการ - คู่มือการใช้งาน

# ชื่อเอกสาร วันที่อัพเดทล่าสุด ขนาด (Byte)
1 คำชี้แจงการใช้งานระบบฯ 24 กุมภาพันธ์ 2564 2063228 Download
2 คู่มือการใช้งาน ระบบบริหารจัดการหลักสูตรและรายงานผลพัฒนาครู 22 ธันวาคม 2563 3494959 Download