ดาวน์โหลดเอกสาร
ระบบบริหารจัดการ - คู่มือการใช้งาน

# ชื่อเอกสาร วันที่อัพเดทล่าสุด ขนาด (Byte)
1 คู่มือการบริหารจัดการหลักสูตรบทเรียนสำเร็จรูป (e-Learning) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร 12 ตุลาคม 2565 2979252 Download
2 คู่มือการใช้งานวุฒิบัตรออนไลน์ 23 กรกฎาคม 2564 1627169 Download
3 คำชี้แจงการใช้งานระบบฯ 24 กุมภาพันธ์ 2564 2494347 Download
4 คู่มือการใช้งาน ระบบบริหารจัดการหลักสูตรและรายงานผลพัฒนาครู 22 ธันวาคม 2563 3494959 Download