คำถามที่พบบ่อย
Q :   ต้องการแนบไฟล์เอกสารสมัครใหม่ /ยกเลิกเอกสารแนบฟอร์มขออนุญาตอบรมในระบบฯ (ให้แนบไฟล์ใหม่แทนไฟล์เดิม)  
A :   ให้ Log in เข้าระบบ > เข้าเมนู ผู้ใช้งาน(ชื่อตัวเอง) มุมขวาบนหน้าจอ > สถานะการฝึกอบรมพัฒนา  จากนั้นให้ลือกปุ่มแนบไฟล์เอกสาร ในหลักสูตรที่ต้องการ ดำเนินการตามขั้นตอน (สามารถแนบไฟล์เอกสารด้วยตนเองผ่านระบบก่อนวันปิดรับสมัคร/ประกาศผลเท่านั้น หากต้องการแนบภายหลังวันปิดรับสมัคร/ประกาศผล จะไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ให้ประสานงานกับผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้นๆ)
Q :   ขั้นตอนการสั่งพิมพ์วุฒิบัตร *วุฒิบัตรจะออกให้ผู้ผ่านการอบรม หลังจากวันอบรมวันสุดท้ายไปแล้ว อย่างน้อย 15 วัน หรือมีการรายงานผลการพัฒนาและได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว*  
A :  
Log in เข้าระบบ > > เข้าเมนู ตรวจสอบสถานะการสมัครและฝึกอบรม > > เลือกดูหลักสูตร ที่ผ่านการอบรม > > กดปุ่มเลือกใบวุฒิบัตรเพื่อพิมพ์Q :   กรณีกดสมัครหลักสูตรไม่ได้ กดแล้วหน้าจอกลับมาหน้าค้นหาตามเดิม ต้องทำอย่างไร  
A :   ให้กด Log out ออกก่อน แล้วกดสมัครหรือ Login เข้าระบบใหม่
Q :   รหัสหลักสูตร 63xxxxxx สามารถใช้อบรมเพื่อเก็บชั่วโมงของปีการศึกษา 2563 ได้หรือไม่  
A :  

หลักสูตรที่เปิดอบรม สามารถใช้อบรมเพื่อเก็บชั่วโมงของปีการศึกษา 2564 ได้
*การนับชั่วโมงพัฒนา สำหรับการยื่นวิทยฐานะตาม ว 21/2560 ให้นับชั่วโมงเวลาย้อนหลังไปตั้งแต่วันยื่นขอวิทยฐานะ ไม่ได้นับเป็นปีปฏิทินหรือปีการศึกษา
ตัวอย่าง สมมุติ มีคุณสมบัติ สำหรับยื่นขอวิทยฐานะในวันที่ 5 มีนาคม 2566  การนับชั่วโมงพัฒนาจะนับเป็นห้วงเวลา ดังนี้ (ห้วงเวลาละ 365 วัน)

ปีที่ 5     5 มีนาคม 2565 - 4 มีนาคม 2566 (ก่อนวันยื่น)
ปีที่ 4     5 มีนาคม 2564 - 4 มีนาคม 2565

ปีที่ 3     5 มีนาคม 2563 - 4 มีนาคม 2564

ปีที่่ 2     5 มีนาคม 2562 - 4 มีนาคม 2563

ปีที่ 1     5 มีนาคม 2561 - 4 มีนาคม 2562


Q :   แนบเอกสารผิดต้องการแนบเอกสารใหม่ ต้องทำอย่างไร  
A :  

หากแนบเอกสารผิด ท่านสามารถดำเนินการแก้ไขได้ใน 2 กรณี (แล้วแต่สะดวก)
1.ยกเลิกสมัคร แล้วสม้ครใหม่ (กรณียังไม่ถึงวันปิดรับสมัคร)

2.แนบเอกสารเพิ่มเข้าไป (กรณีที่ยังถึงวันปิดรับสมัคร) 

เข้าเมนู > ตรวจสอบสถานะการฝึกอบบรม > ใส่หมายเลขบัตรประชาชน > เลือก ปุ่มยกเลิก/ แนบไฟล์เอกสารใหม่ ดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดจนเสร็จสิ้น 


Q :   กรณีต้องการยกเลิกการสมัคร   
A :   ให้ Log in เข้าระบบ > เข้าเมนู ชื่อตัวเอง มุมขวาบนหน้าจอ > สถานะการฝึกอบรมพัฒนา  จากนั้นให้ดยกเลิกการสมัคร  ดำเนินการตามขั้นตอน (สามารถยกเลิกการสมัครได้ด้วยตนเองก่อนวันปิดรับสมัครเท่านั้น หากต้องการยกเลิกภายหลังวันปิดรับสมัคให้ประสานงานกับผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้นๆ)
Q :   อัพโหลดไฟล์แบบฟอร์มขออนุญาตอบรมไม่ได้ ?  
A :  

1. เนื่องจากไฟล์ pdf / jpg มีขนาดใหญ่เกิน 4 M ควรลดขนาดไฟล์ลง (Compressed) ก่อนอัพโหลดไฟล์ใหม่

2. ชื่อไฟล์นามสกุลยาวเกินไป

3. นามสกุลไฟล์ไม่ควรมีจุด (.) หลายจุด


Q :   ลืมรหัสผ่านเข้าระบบ ต้องทำอย่างไร?  
A :  

กรณีลืมรหัสผ่าน สามารถดำเนินการได้ 2 กรณี

1. คลิกลืมรหัสผ่าน  ระบบจะลิ้งค์ไปที่ระบบ ID PLAN ให้คลิก ลืมรหัสผ่าน อีกครั้ง ด้านมุมขวาบน จากนั้นกรอกอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับระบบ ID PLAN ครั้งแรก ระบบจะส่งรหัสผ่านให้ท่านทางอีเมลล์ หากในกล่อง Inbox ไม่มีเมล์แจ้งให้ตรวจสอบในเมล์ขยะ หรือ Junk mail

2. ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ID PLAN ของสถานศึกษา (ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบุคคล) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในระบบโดยเข้าตรวจสอบที่ รายงาน >> รายชื่อครูที่ลงทะเบียน >> คลิกอีเมล์ครูที่ลืมรหัส   สามารถแจ้งรหัสผ่านให้ครูหรือคลิ๊กส่งรหัสผ่านทางอีเมล์


Q :   ลงทะเบียนในระบบ ID PLAN แล้ว แต่ไม่สามารถ log in เข้าระบบการฝึกอบรมได้  
A :   เมื่อท่านได้ลงทะเบียน / หรือแก้ไขข้อมูลในระบบ ID PLAN ในวันนี้
ระบบการฝึกอบรมจะทำการอัพเดทข้อมูลเหล่านั้นในวันถัดไป และใช้งานได้ตั้งแต่ 8:00 AM