คำถามที่พบบ่อย
Q :   กรณีต้องการยกเลิกการสมัคร / แนบเอกสารผิดต้องการแนบเอกสารใหม่ ต้องทำอย่างไร  
A :   ให้เข้าเมนู > ตรวจสอบสถานะการฝึกอบรมพัฒนา  > กรอกหมายเลขบัตรประชาชน  จากนั้นให้ดยกเลิกการสมัคร  หากท่านต้องการแนบเอกสารใหม่ ให้ท่านสมัครฝึกอบรมหลักสูตรที่ต้องการอีกครั้ง จากนั้นแนบเอกสารใหม่
Q :   อัพโหลดไฟล์แบบฟอร์มขออนุญาตอบรมไม่ได้ ?  
A :  

1. เนื่องจากไฟล์ pdf / jpg มีขนาดใหญ่เกิน 4 M ควรลดขนาดไฟล์ลง (Compressed) ก่อนอัพโหลดไฟล์ใหม่

2. ชื่อไฟล์นามสกุลยาวเกินไป

3. นามสกุลไฟล์ไม่ควรมีจุด (.) หลายจุด


Q :   ลืมรหัสผ่านเข้าระบบ ต้องทำอย่างไร?  
A :  

กรณีลืมรหัสผ่าน สามารถดำเนินการได้ 2 กรณี

1. คลิกลืมรหัสผ่าน  ระบบจะลิ้งค์ไปที่ระบบ ID PLAN ให้คลิก ลืมรหัสผ่าน อีกครั้ง ด้านมุมขวาบน จากนั้นกรอกอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับระบบ ID PLAN ครั้งแรก ระบบจะส่งรหัสผ่านให้ท่านทางอีเมลล์ หากในกล่อง Inbox ไม่มีเมล์แจ้งให้ตรวจสอบในเมล์ขยะ หรือ Junk mail

2. ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ID PLAN ของสถานศึกษา (ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบุคคล) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในระบบโดยเข้าตรวจสอบที่ รายงาน >> รายชื่อครูที่ลงทะเบียน >> คลิกอีเมล์ครูที่ลืมรหัส   สามารถแจ้งรหัสผ่านให้ครูหรือคลิ๊กส่งรหัสผ่านทางอีเมล์


Q :   ลงทะเบียนในระบบ ID PLAN แล้ว แต่ไม่สามารถ log in เข้าระบบการฝึกอบรมได้  
A :   เมื่อท่านได้ลงทะเบียน / หรือแก้ไขข้อมูลในระบบ ID PLAN ในวันนี้
ระบบการฝึกอบรมจะทำการอัพเดทข้อมูลเหล่านั้นในวันถัดไป และใช้งานได้ตั้งแต่ 8:00 AM