รู้ก่อนเป็นหนี้ จะได้ไม่รู้งี้ทีหลัง รุ่นที่ 3

หลักสูตรทั่วไป (รูปแบบออนไลน์) - บทเรียนออนไลน์ บูรณาการสาระ ระดับพื้นฐาน · 1h จำนวนที่รับ: 5000 เปิดอบรมตั้งแต่วันที่ 01/07/2567 - 31/07/2567 มีผู้เข้าอบรม: 430

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสินเชื่อรูปแบบต่างๆ การประเมินความพร้อมของตนเองและสิ่งที่ควรทำก่อนก่อหนี้ เหมาะกับผู้ที่กำลังตัดสินใจจะขอสินเชื่อ หรือผู้ที่มีหนี้แต่ยังไม่มีปัญหา

* กลุ่มงานหลักเกณฑ์และฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

ผู้ดูแลหลักสูตร

อีเมล์ / Contact: https://shorturl.asia/RCQtp

เบอร์ติดต่อ: 025093654 #1210-1212