เป็นหนี้แล้ว จัดการยังไง รุ่นที่ 3

หลักสูตรทั่วไป (รูปแบบออนไลน์) - บทเรียนออนไลน์ บูรณาการสาระ ระดับพื้นฐาน · 1h จำนวนที่รับ: 5000 เปิดอบรมตั้งแต่วันที่ 01/07/2567 - 31/07/2567 มีผู้เข้าอบรม: 395

การบริหารจัดการหนี้เมื่อหนี้เริ่มมีปัญหา โดยอธิบายขั้นตอนและวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ด้วยตนเอง และการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ เหมาะกับผู้ที่เป็นหนี้แล้ว หรือผู้ที่ภาระหนี้เริ่มพอกพูน กังวลว่าจะมีปัญหาในอนาคต

* กลุ่มงานหลักเกณฑ์และฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

ผู้ดูแลหลักสูตร

อีเมล์ / Contact: https://shorturl.asia/RCQtp

เบอร์ติดต่อ: 025093654 #1210-1212