แก้ปัญหาหนี้เสียยังไงดี รุ่นที่ 3

หลักสูตรทั่วไป (รูปแบบออนไลน์) - บทเรียนออนไลน์ บูรณาการสาระ ระดับพื้นฐาน · 1h จำนวนที่รับ: 5000 เปิดอบรมตั้งแต่วันที่ 01/07/2567 - 31/07/2567 มีผู้เข้าอบรม: 360

ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อรับมือตั้งแต่เริ่มเป็นหนี้เสีย จนถึงขั้นตอนทางกฎหมาย เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาหนี้เสียเบื้องต้น ไปจนถึงหนี้ที่มีปัญหารุนแรง เช่น ถูกฟ้อง ถูกบังคับคดี

* กลุ่มงานหลักเกณฑ์และฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

ผู้ดูแลหลักสูตร

อีเมล์ / Contact: https://shorturl.asia/RCQtp

เบอร์ติดต่อ: 025093654 #1210-1212