เครดิตบูโร สมุดพกหนี้สิน รุ่นที่ 2

หลักสูตรทั่วไป (รูปแบบออนไลน์) - บทเรียนออนไลน์ บูรณาการสาระ ระดับพื้นฐาน · 2h จำนวนที่รับ: 5000 เปิดอบรมตั้งแต่วันที่ 01/05/2567 - 31/05/2567 มีผู้เข้าอบรม: 59

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครดิตบูโร ข้อมูลที่จัดเก็บ คะแนนเครดิต ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล รายงานข้อมูลเครดิต วิธีการอ่านรายงานข้อมูลเครดิตบูโร และสิทธิตามกฎหมายของเจ้าของข้อมูล รวมถึงการตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง

ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาที่สนใจ

* กลุ่มงานหลักเกณฑ์และฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

ผู้ดูแลหลักสูตร

อีเมล์ / Contact: https://shorturl.asia/RCQtp

เบอร์ติดต่อ: 025093654 #1210-1212