จิตวิทยาเพื่อปรับและเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1

หลักสูตรทั่วไป (รูปแบบออนไลน์) - บทเรียนออนไลน์ บูรณาการสาระ ระดับพื้นฐาน · 3h จำนวนที่รับ: 1000 เปิดอบรมตั้งแต่วันที่ 01/06/2566 - 30/06/2566 มีผู้เข้าอบรม: เต็มจำนวนแล้ว

Content โดยสังเขป เป็นการทำความเข้าใจ รู้จัก เครื่องมือทางจิตวิทยาหลากลายชนิด เพื่อคัดเลือก กลั่นกรอง ส่งเสริมเติมเต็ม ปรับปรุง พัฒนา สู่การเปลี่ยนแปลง ให้เป็นนักเรียนนักศึกษาแห่งโลกศตวรรษที่ 21

 
บุคลากรทุกท่านที่มีความสนใจ

นางสาว วราภรณ์ บุญอ้อย

ผู้ดูแลหลักสูตร

อีเมล์: waraporn@bpcd.vec.go.th

เบอร์ติดต่อ: 085-701-1511