การออกแบบและสร้างไอเทม (Item Creator) ด้วยแอพพลิเคชัน ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 1

หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบออนไลน์) - บทเรียนออนไลน์ บริหารธุรกิจ/พาณิชยกรรม ระดับพื้นฐาน · 3h จำนวนที่รับ: ไม่จำกัดจำนวน เปิดอบรมตั้งแต่วันที่ 04/04/2566 - 08/04/2566 มีผู้เข้าอบรม: 30
ด้านความรู้ความเข้าใจ และทักษะ
1. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมกราฟิกพื้นฐาน เช่น Adobe Photoshop หรือ
Adobe Illustrator หรือ Procreate เป็นต้น
2. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบด้วยการ Sketch
ด้านอุปกรณ์
1. มี IPAD หรือ Tablet
2. โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ใช้งานTiktok ได้
3. คอมพิวเตอร์
รายละเอียดเพิ่มเติม ในเอกสารแนบ

นางสาว วิยดา เฉลิมตรีวงค์

ผู้ดูแลหลักสูตร

อีเมล์: viyada@bpcd.vec.go.th

เบอร์ติดต่อ: 0865884245