ค้นหาบทเรียนออนไลน์

ทั้งหมด 1 หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ประเภทหลักสูตร
ประเภทวิชา
ระดับหลักสูตร

จิตวิทยาเพื่อปรับและเปลี่ยนแปลง

รหัสหลักสูตร: 652107001
รุ่นที่: 1
หลักสูตรทั่วไป (รูปแบบออนไลน์) - บทเรียนออนไลน์
บูรณาการสาระ
  • ระดับพื้นฐาน
  • ·
  • 3h

จิตวิทยาเพื่อปรับและเปลี่ยนแปลง

รหัสหลักสูตร: 652107001

รุ่นที่: 1

หลักสูตรทั่วไป (รูปแบบออนไลน์) - บทเรียนออนไลน์
บูรณาการสาระ
  • ระดับพื้นฐาน
  • ·
  • 3h

จำนวนที่รับ: 200

เปิดอบรมตั้งแต่วันที่ 01/06/2566 - 30/06/2566